• Koneasennuksia teollisuuden tarpeisiin

Kemas Oy:n hankkima sähkö on nyt 100 % uusiutuvista energiavaroista

Yrittäjien Sähkönhankinta myöntänyt Kemas Oy:lle todistuksen, että Kemas Oy:n hankkima sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100 % uusiutuvaa energiaa.
”Kemas Oy on ympäristöohjelmassaan ja kestävän kehityksen toiminnassaan sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään uusiutuvan energian tuotantoa.
Tavoitteenamme on rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Pyrimme siihen ennaltaehkäisevillä toimilla ja parantamalla jatkuvasti kaikkea toimintaamme.” kertoi Kemas Oy:n Laatu- ja ympäristövastaava Markku Lampila.

3M hengityssuojainkoulutus Kemaksen henkilöstölle

Osana Kemas Oy:n työturvallisuuden koulutusohjelmaa suojainvalmistaja 3M:n kouluttaja kävi pitämässä työntekijöille hengityssuojainkoulutuksen. Koulutuksessa perehdyttiin mm. eri suojainmalleihin ja oikeaan hengityssuojainvalintaan eri työkohteissa.

Kemas Oy:n työsuojelupäällikkö Visa Villa piti koulutusta hyvänä ja jatkoi että, suojainkoulutus oli yksi askel matkalla kohti laadukkainta ja turvallisinta kunnossapitopalvelua Suomessa.

Kuva:Koulutuksen piti 3M:n kouluttaja Pentti Siika-Aho

Kemas Oy:lle myönnettiin EcoVadisin kultaluokitus

Kemas Oy:lle myönnettiin EcoVadisin kultaluokitus kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta.
Vain viisi prosenttia yhtiöistä saa tämän korkeimman luokituksen arvion.

”On upeaa saada tämänkaltaista tunnustusta toimintamme vastuullisuudesta. Se osoittaa, että asiakkaamme ja kumppanimme voivat luottaa toimintamme vastuullisuuteen” Kemas Oy:n toimitusjohtaja Antti Tiihonen sanoo.

Kemas Oy sitoutuu kestävään kehitykseen niin liiketoimintaa, yhteiskuntaa kuin ympäristöäkin koskevissa kysymyksissä. Yritys aikoo jatkossakin valvoa ja arvioida ympäristövaikutuksiaan parantaakseen kestävän kehityksen periaatteiden noudattamistaan kaikilla liiketoimintansa osa-alueilla.

EcoVadis on kansainvälisten toimitusketjujen yhteiskuntavastuullisuuden arviointiorganisaatio, jonka palveluita käyttää yli 55 000 yritystä 110 maassa. Menetelmä perustuu myös kansainvälisiin CSR-standardeihin, mukaan lukien Global Reporting Initiative, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact sekä ISO 26000.

Kemas Oy:lle ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001 sertifikaatit

Sertifiointilaitos Dekra Industrial Oy on 20.6.2019 myöntänyt Kemas Oy:lle sertifikaatit siitä, että Kemaksen laatujärjestelmä täyttää laadunvarmistusstandardin ISO 9001:2015, ympäristönhallintastandardin ISO 14001:2015 ja työterveys- ja työturvallisuusstandardin ISO 45001:2018 vaatimukset.

ISO 9001 -standardi tuo toimintaan järjestelmällisyyttä ja laadukkuutta asiakaslähtöisesti. Systemaattinen ja koko yrityksen kattava laadunhallintajärjestelmä vahvistaa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä.

Toiminnassamme asiakastyytyväisyys, luotettavuus ja työn korkea laatu ovat meille tärkeitä. Sertifioitu järjestelmä tukee organisaatiomme jatkuvaa kehittymistä ja auttaa meitä vastaamaan asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden odotuksiin yhä paremmin.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on luonnollinen lisäys Kemas Oy:n ympäristönhallintaan, jossa tavoitteena on minimoida yrityksen toiminnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset. Ympäristösertifikaatti kertoo siitä, että Kemas Oy noudattaa ympäristölainsäädäntöä, tunnistaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä asettaa tavoitteita ja päämääriä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

ISO 45001 -standardi on työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla kehitetään yrityksen turvallisuuskulttuuria, ehkäistään tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä edistetään työhyvinvointia. Sertifiointi vahvistaa entisestään Kemas Oy:n vahvaa työturvallisuuskulttuuria.

Uusi ISO 45001 standardi ottaa myös yrityksen toiminnassa aiempaa laajemmin huomioon eri sidosryhmien tarpeet ja odotukset, sekä ohjaa työturvallisuuden kehittämisessä työntekijöiden osallistumista aiempaa enemmän.

SKF:n laakerikurssi 28.-29.5.2019 Kemaksella

SKF järjesti Kemaksen asentajille ja työnjohdolle laakerikurssin. Laakerikurssi on osa Kemaksen jatkuvan kehittämisen prosessia.

”Pyrimme siihen, että asentajilla on viimeisin tieto alan muutoksista ja kehityksestä. Tämä laakerikurssi sai hyvän palautteen asentajilta ja tulemme järjestämään vastaavan kurssin myös lopuille asentajille” kertoi Kemas Oy:n toimitusjohtaja Antti Tiihonen.

Kurssilla kerrattiin laakeroinnin perusteita ja eri laakerityyppejä. Koulutus piti sisällään myös asennusharjoituksia.

Asentaja Ari-Pekka Anttila oli tyytyväinen kurssin sisältöön: ”Tämä oli oikeasti hyvä kurssi. Kouluttaja oli jämäkkä ja asiansa tunteva. Vaikka teemme lähes päivittäin laakerihommia, niin kurssilta jäi pari hyvää uuta niksiä takataskuun tuleviin asennuksiin. Myös erilaisten laakerivaurioiden tunnistaminen ja niiden syyt olivat kurssin hyvää antia.”

Yhteystiedot

Kemas Oy
Varastoympyrä 8
46860 Keltakangas
+358 44 550 8040
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Y-tunnus: 0933207-9

Katso kaikki yhteystiedot

Sertifioitu ammattilainen

Kemas Oy koostuu alansa huippuosaajista. Meille laatu on asiakkaan vaatimusten täyttämistä mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Tätä toimintaa ohjaavat sertifioidut laatujärjestelmät ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 1090-1 ja ISO 3834-2.


EN1090 EXC 3 ISO 3834-2ISO 45001ISO 9001 ISO 14001 HSEQ Ecovadis

Logo Dekra 1
Luotettava Kumppani Logo
Logo Hseq
Logo Dekra 1090
Logo Dekra 14001
Ecovadis